Kontaktai

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

 • Pirminių apskaitos dokumentų suvedimas;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, duomenų suvedimas sistemoje, deklaracijų teikimas VMI ir Sodrai, deklaracijų ir pažymų apie gautą darbo užmokestį rengimas, pranešimų rengimas dėl darbuotojų priėmimo arba atleidimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kelionlapių pildymas;
 • Sandėlio apskaita kiekine išraiška (prekių, atsargų, mažaverčio inventoriaus);
 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Su darbo santykiais susijusių sutarčių, įsakymų ir raštų ruošimas;
 • Kitų raštų ir įsakymo rengimas;
 • Papildomų ataskaitų rengimas;
 • Konsultavimas;
 • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas;
 • Įmonių steigimas;

Savo klientams esame pasirengę padėti įsteigti naują juridinį asmenį.  Įmonių steigimo paslaugas teikiame visoje Lietuvos teritorijoje.